Monthly Archives: Sierpień, 2015

Aktualności perseidy
2

Przez najbliższych kilkanaście godzin Ziemia będzie nieustannie bombardowana przez rój meteorów – Perseid. Ale choć na nocnym niebie można będzie wtedy zaobserwować nawet kilkaset „błysków” na godzinę, wcale nie oznacza, że poszczególne bryłki znajdują się blisko siebie. Szacuje się, że w czasie maksimum natężenia roju Perseid najmniejsze bryłki bywają od siebie oddalone nawet o 200 km.