Elektrociepłownia przyszłości

M.
26.10.2021
Przewidywany czas: 2 min

Gdy rozmawiam o ocieplającym się klimacie, często słyszę, że w sumie wyższa temperatura nie jest problemem. Żyjemy w miejscu, w którym przez ponad pół roku jest nam raczej za zimno niż za ciepło.

Na tyle zimno, że trzeba ogrzewać mieszkania i domy. Ocieplenie klimatu to jednak nie tylko wzrost temperatury. To wiele konsekwencji, które są dla nas, dla rolnictwa, ale także dla infrastruktury bardzo groźne. Ogrzewanie indywidualne jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Właściciele ciepłowni i elektrociepłowni są zobowiązani do filtrowania swoich spalin, ale to nie rozwiązuje problemu ogromnej ilości emitowanego do środowiska dwutlenku węgla.

To zresztą nie tylko polski problem. Europejska inicjatywa Green Deal, czyli Zielony Ład ma za zadanie wspomóc gospodarki, które z tradycyjnego modelu chcą przejść do modelu tzw. obiegu zamkniętego. Podstawowym założeniem jest tutaj budowanie cywilizacji rozwijającej się na bazie tego, co już zostało wydobyte, na surowcach, w tym wodzie i energii, która krąży w obiegu zamkniętym.

Nie chcemy spalać węgla. Chcemy, aby elektrociepłownie, ciepłownie wykorzystywały odnawialne źródła energii. Naszym zamysłem jest, aby minimalny udział OZE – odnawialnych źródeł energii w projektowanej elektrociepłowni wynosił 80 procent.

Aneta Więcka, NCBR

Jednym z największych problemów polskich ciepłowni i elektrociepłowni jest duża emisja CO2 do atmosfery. W 2019 roku nasze ciepłownictwo wyemitowano prawie 70 milionów ton dwutlenku węgla, co stanowi aż 25 procent krajowej emisji CO2.

Drugim, równie ważnym, problemem jest niska sprawność tych instalacji. Wynika ona np. z braku kompleksowej modernizacji rur, czyli z ogromnych strat ciepła podczas jego transportu. Osiemdziesiąt procent naszych systemów ciepłowniczych jest nieefektywnych. Nieefektywne energetycznie są także same budynki, które ogrzewamy.

Odpowiedzią jest przedsięwzięcie pod nazwą „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” oraz siostrzany projekt „Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym”, realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki Funduszom Europejskim w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Posłuchajcie.

Zobacz także: Oczyszczalnia przyszłości

Zobacz również

Podcasty NTL