Katowice Europejskim Miastem Nauki 2024!

M.
22.12.2021
Przewidywany czas: 2 min

Podczas konferencji prasowej z udziałem premiera Morawieckiego ogłoszono, że Katowice będą Europejskim Miastem Nauki 2024. Powstało również konsorcjum instytucji, które będą współtworzyły wydarzenia związane z przyznaniem tytułu miastu Katowice.

EuroScience to wydarzenie, które odbywa się co dwa lata i poświęcone jest kluczowym dla przyszłości świata badaniom naukowym i innowacjom. ESOF Katowice 2024 będzie jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń o charakterze naukowym i technologicznym na świecie.

Ubieganie się o tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024, a co za tym idzie, organizację EuroScience Open Forum 2024 (Otwarte Forum EuroScience 2024 – ESOF 2024) zainicjował prezydent Katowic dr Marcin Krupa wraz ze środowiskiem akademickim, reprezentowanym przez rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszarda Koziołka.

Konsorcjum 7 uczelni

Za starania o tytuł EMN2024 odpowiedzialne było konsorcjum 7 uczelni, które wraz z Miastem Katowice jako partnerem strategicznym, współtworzyć będą wydarzenia związane z organizacją EuroScience Open Forum 2024:

  • Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
  • Politechnika Śląska 
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider)

Co dla miasta oznacza tytuł Europejskiego Miasta Nauki?

Europejskie Miasto Nauki i konferencja ESOF to prestiżowa marka, która pozwoli miastu gospodarzowi na przyciągnięcie naukowców, polityków, biznesmenów i przedstawicieli mediów z całego świata. Tytuł Europejskiego Miasta Nauki wyznacza naukowy kierunek, w stronę którego zmierza miasto i społeczeństwo. To także wspieranie samokształcenia i zainteresowanie młodego pokolenia nauką oraz wzmocnienie europejskiego i międzynarodowego profilu społeczności naukowej.

Dla Katowic tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024 to również okazja do pozyskania środków do realizacji planów inwestycyjnych w regionalną naukę i wzmocnienie atrakcyjności turystycznej na arenie międzynarodowej.

Katowice jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej zdobyło ten tytuł i dołączyło do grona takich miast, jak Leiden, Triest, Tuluza, Manchester, Kopenhaga, Dublin, Turyn, Barcelona, Monachium i Sztokholm.

Zobacz również
Stan permanentnego rozproszenia

Stan permanentnego rozproszenia

21.06.2024 00:10:33

Podcasty NTL