Magazynowanie energii elektrycznej

M.
10.11.2021
Przewidywany czas: 2 min

Każde nasze działanie, każda nasza aktywność ma wpływ na otoczenie. To co prawda truizm, ale tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego stwierdzenia, że w sumie niewielu zastanawia się nad tym, czy da się to zmienić.

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale nie ma wątpliwości, że obniżanie czy ograniczanie wpływu naszej działalności na otoczenie to nie kwestia jednorazowego działania, tylko raczej proces. Jedną z inicjatyw, programów, które mają ten proces wspomóc, jest europejski Green Deal, czyli Zielony Ład.

To nie tylko redukcja gazów cieplarnianych, ale o wiele większa idea: gospodarki obiegu zamkniętego. Podstawowym jej założeniem jest budowanie cywilizacji rozwijającej się na bazie tego, co już zostało wydobyte: na surowcach i energii, która krąży w obiegu zamkniętym. Jedną z największych przeszkód, by to osiągnąć, jest problem magazynowania energii.

Magazynowanie energii jest fundamentem naszej cywilizacji. Dzisiaj tym magazynem jest ropa naftowa. Każdy litr ropy to jest 10 kilowatogodzin energii, czyli wygląda na to, że to jest super magazyn, bo o bardzo dużej pojemności. Aczkolwiek jak sobie wyobrazimy 15 miliardów litrów ropy spalanej codziennie, to wyobraźmy sobie rzekę wielkości Bugu, która płynie, a na końcu tej rzeki jest piec i to się pali non stop. To dobrze przemawia do wyobraźni, jakie to ma konsekwencje środowiskowe. Dlatego wymagana jest fundamentalna zmiana.

Wojciech Racięcki, NCBR

Energia oraz jej efektywna akumulacja są bez wątpienia wyzwaniami XXI wieku. Budowa systemu energetycznego z dużym udziałem wiatru i słońca wymaga wdrożenia rozwiązań magazynowania energii.

Źródła energii odnawialnej o największym potencjale i najniższych kosztach produkcji wytwarzają prąd w zależności od warunków pogodowych, a przecież prądu potrzebujemy także wtedy, gdy promienie słoneczne nie docierają do paneli fotowoltaicznych, albo wtedy, gdy nie ma wiatru.

Dziś omówię przedsięwzięcie pod nazwą „Magazynowanie energii elektrycznej”, realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki Funduszom Europejskim w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Zobacz także: Technologie domowej retencji

Zobacz również
Wentylacja szkół i domów

Wentylacja dla szkół i domów

22.12.2021 2 min czytania

Podcasty NTL