Oczyszczalnia przyszłości

M.
18.10.2021
Przewidywany czas: 2 min

W Nauka. To Lubię bardzo często poruszam wątki dotyczące klimatu i ochrony środowiska. To, że mamy chronić nasze otoczenie, jest dość oczywiste. Ale jak to robić?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, bo nie ma jednego sposobu, który rozwiąże wszystkie problemy. Zanieczyszczenie wody, powietrza, gleby, zmiany klimatu, ale także zmniejszająca się bioróżnorodność – każde z tych wyzwań wymaga podjęcia innych starań. Niektóre z nich możemy podjąć sami. Inne działania, by miały sens, muszą być realizowane regionalnie, a nawet ponadregionalnie. W końcu są i takie, które, by były skuteczne, muszą być wprowadzone na jeszcze większym obszarze, np. całego kontynentu.

Jedną z inicjatyw, jednym z programów, który ma wspomóc działania proekologiczne, jest europejski Green Deal, czyli Zielony Ład.

W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dzięki środkom uzyskanym z Funduszy Europejskich, uruchomiliśmy osiem projektów, które po części będą adresować ten temat. Zależy nam na tym, aby po zwielokrotnieniu ich rezultatów gospodarka w obiegu zamkniętym mogła zaistnieć również w Polsce i tym samym spełniać założenia programu Green Deal.

Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR

Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że przebudowy wymaga w zasadzie cała nasza gospodarka. To nie jest kwestia wprowadzenia jednej konkretnej technologii.

Jak dotąd cała nasza cywilizacja, cały jej rozwój, opierał się na jednorazowym wykorzystaniu zasobów. I to dotyczy w zasadzie każdego aspektu naszego życia. Począwszy od paliw kopalnych, przez surowce służące do produkcji, a na wodzie skończywszy. Im wygodniej żyjemy, tym więcej musimy wydobywać i zużywać, bo surowce są tlenem dla gospodarki. Ich brak to dzisiaj jak odcięcie tlenu dla organizmu: oznacza śmierć.

Ale tlenu coraz częściej zaczyna brakować, a gospodarka obiegu zamkniętego ma temu zaradzić. Podstawowym jej założeniem jest to, żeby rozwijać się na bazie tego, co już zostało wydobyte, co już mamy do dyspozycji. W takim razie od czego zacząć albo jak zrobić sobie taką listę zadań?

Trzeba się zająć budownictwem, tak by było efektywne energetycznie. Trzeba oczyszczać wodę, której używamy. Trzeba tworzyć i korzystać z technologii, dzięki którym możemy pozyskiwać energię, choćby z biomasy. Trzeba zacząć szanować wodę i w sposób możliwie najmniej obciążający produkować ciepło do ogrzewania mieszkań. Dobrze zająć się oszczędzaniem energii, którą tracimy, na przykład przez nieodpowiednie wentylowanie pomieszczeń, w których przebywamy. No i w końcu trzeba zacząć magazynować energię, nie tylko cieplną, ale także elektryczną.

Impuls do zmian dało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które określiło osiem kluczowych obszarów, nad którymi w kolejnych latach muszą pracować naukowcy, ale także biznes i przemysł. Dziś zajmiemy się przedsięwzięciem pod nazwą „Oczyszczalnia przyszłości”, które realizowane jest dzięki Funduszom Europejskim w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Zobacz także: Elektrociepłownia przyszłości

Zobacz również

Podcasty NTL