Powstała kompaktowa komora do sterylizacji filtrów Hepa z maseczek

Redakcja NTL
NTL
16.05.2020
Przewidywany czas: 2 min

Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali i wykonali kompaktową komorę do sterylizacji filtrów polimerowych Hepa. Dzięki niej filtry te – wykorzystywane m.in. w maskach ochronnych noszonych przez personel medyczny – mogą być używane wielokrotnie.

Jak podała uczelnia, komora sterylizacyjna została przekazana na oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, gdzie przejdzie testy.

Wirus SARS-CoV-2 jest przenoszony drogą kropelkową, dlatego przed zarażeniem w często nieuniknionym, bezpośrednim kontakcie z innymi osobami chronią m.in. maseczki. „W jednostkach opieki medycznej często używane są maski wykorzystujące filtr mechaniczny, jakim jest filtr polimerowy Hepa. Niestety dostępność ochronnych masek oraz filtrów o wystarczająco dobrych właściwościach jest ograniczona, tym samym pojawiła się potrzeba przywrócenia tych filtrów do ponownego użycia. Dobrym sposobem w tym przypadku okazać się może ich sterylizacja” – czytamy w komunikacie.

„Ze świata nauki docierają informacje, że ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe UV o długości fali w zakresie od 100 do 280 nm (pasmo UVC) pozwala na skuteczną inaktywację patogenu wywołującego ciężką niewydolność układu oddechowego (SARS-CoV i MERS-CoV). Biorąc pod uwagę raportowane w badaniach podobieństwo poprzednich komórek koronawirusa z koronawirusem SARS-CoV-2, można założyć, że promieniowanie UVC jest również skuteczne w dezaktywacji wirusa SARS-CoV-2” – tłumaczą naukowcy.

Opracowaniem i wykonaniem kompaktowej, przenośnej komory sterylizacyjnej dla filtrów polimerowych Hepa (z ogólnodostępnych podzespołów dostępnych na rynku) zajęli się pracownicy dwóch wydziałów Politechniki Śląskiej: Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Naukowcy wykonali obliczenia, na podstawie których wyznaczyli teoretyczny rozkład przestrzenny natężenia promieniowania UVC w urządzeniu. Po zmontowaniu sterylizatora wykonali pomiary natężenia promieniowania, w ten sposób weryfikując wyniki obliczeń.

Jak wyjaśniono, znajomość natężenia promieniowania pozwoliła z jednej strony na określenie wymaganego minimalnego czasu ekspozycji filtrów Hepa na promieniowanie, tak aby skutecznie dezaktywować cząstki zawierające patogen, z drugiej zaś na ograniczenie maksymalnego czasu ekspozycji, którego przekroczenie mogłoby spowodować trwałą degradację filtrów.

Obecnie działanie sterylizatora jest weryfikowane przez dr hab. inż. Mirosławę Pawlytę z Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Uczelnia poinformowała ponadto, że dokumentacja sterylizatora została opisana i zgłoszona do publikacji w czasopiśmie Applied Sciences.

Politechnika podała, że inicjatorem pomysłu jest dziekan Wydziału AEI prof. Joanna Polańska, zespół naukowców powołał dr hab. inż. Wojciech Kierat, a za projekt mechaniczny odpowiedzialny jest dr inż. Piotr Koper.

Wcześniej Politechnika Śląska zaprojektowała i wykonała modele przejściówek łączących maski do nurkowania z filtrami Hepa, dzięki czemu jest możliwe wykorzystanie ich jako masek ochronnych dla personelu medycznego.

 

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Zobacz również

Podcasty NTL