Tomasz Rożek doradcą Europejskiej Agencji Kosmicznej!

Redakcja NTL
NTL
08.07.2022
Przewidywany czas: 3 min

Tomasz Rożek został członkiem High-Level Advisory Group for Human and Robotic Space Exploration for Europe (HLAG)! Jest jedynym przedstawicielem Polski i pozostałych krajów naszego regionu w tym zespole.

Ważna komórka Europejskiej Agencji Kosmicznej

Grupa Doradcza Wysokiego Szczebla ds. Ludzkiej i Robotycznej Eksploracji Kosmosu (w skrócie HLAG) została powołana przez Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA, Josefa Aschbachera. W jej skład wchodzi 12 osób, wśród których są m.in.: Anders Fogh Rasmussen, były sekretarz generalny NATO, Saadia Zahidi, dyrektor Światowego Forum Ekonomicznego, Christoph Schweizer, prezes Boston Consulting i Cristiana Garmendia, była minister nauki i innowacji rządu Hiszpanii.

Naszym zadaniem będzie określenie kierunku, w którym Europa powinna rozwijać technologie kosmiczne.

tak swoją rolę tłumaczy dr Tomasz Rożek, jedyny przedstawiciel Polski i pozostałych krajów naszego regionu w tym zespole.
Tomasz Rożek doradcą ESA

Tomasz Rożek włączy się do dyskusji o roli Europy w kosmosie

Podczas ostatniego spotkania państw członkowskich ESA, w połowie lutego tego roku, postanowiono rozpocząć poważną dyskusję na temat roli Europy w eksploracji kosmosu przez człowieka.

Dążąc do opracowania dogłębnej i merytorycznej wizji, zdecydowałem się powołać Grupę Doradczą Wysokiego Szczebla ds. Ludzkiej i Robotycznej Eksploracji Kosmosu (High-Level Advisory Group for Human and Robotic Space Exploration for Europe – HLAG).

napisał Josef Aschbacher, Dyrektor Generalny ESA.

Josef Aschbacher zaznaczył, że grupa HLAG oceni przyszłą rolę Europy w eksploracji kosmosu z różnych perspektyw, między innymi geopolitycznej, edukacyjnej, ekonomicznej i społecznej. Jej członkami są niezależni eksperci, którzy na co dzień stricte nie zajmują się badaniem kosmosu. Jednym z głosów doradczych będzie dr Tomasz Rożek.

Zajmuję się edukacją oraz komunikacją naukową i chętnie podzielę się swoim doświadczeniem i intuicjami. Jest mi bardzo miło, że zostałem wybrany do prac w Grupie Doradczej ESA. Europejska Agencja Kosmiczna jest jedną z najważniejszych na świecie instytucji zajmujących się badaniem kosmosu. Rozwój sektora kosmicznego oraz transfer technologii kosmicznych może być (i w wielu miejscach jest) kołem zamachowym nowoczesnych gospodarek. Polska ma bardzo szybko rozwijający się sektor kosmiczny i cieszę się, że będę mógł także o tym opowiedzieć moim koleżankom i kolegom z HLAG

mówi Tomasz Rożek.

Zebranie różnorodnych ekspertów to celowy zabieg – pozwoli szerzej i dalej spojrzeć na eksplorację kosmosu. Dlatego wśród specjalistów nie zabrakło również filozofów czy artystów.

Pełny skład zespołu
Pełny skład nowego zespołu

Pierwsze spotkanie już we wrześniu

Spotkania Grupy Doradczej będą się odbywały w różnych ośrodkach badawczych ESA, nie tylko na terenie Europy. Głównym celem zespołu będzie pomoc przy opracowaniu strategii eksploracji kosmosu przez Europę. Na ten moment europejczycy znajdują się w czołówce wielu przedsięwzięć, takich jak nauka o kosmosie czy obserwacja Ziemi. Warto, aby lista ta wzbogaciła się także o eksplorację przestrzeni kosmicznej.

Pierwsze spotkanie High-Level Advisory Group for Human and Robotic Space Exploration for Europe (HLAG) zaplanowano pod koniec września, w ESTEC (ESA’s European Space Science and Technology Centre) w Noordwyk, w Holandii.

Kim jest dr Tomasz Rożek? – BIO

Zobacz również

Podcasty NTL