Gdańsk/ Współpraca uczelni i farmaceutów na rzecz e-zdrowia i opieki nad pacjentami

Redakcja NTL
NTL
09.03.2021
Przewidywany czas: 3 min

Eksperci z Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Gemini Polska połączą siły, by wspólnie pracować nad rozwiązaniami w zakresie e-zdrowia i kompleksowej opieki nad pacjentami. Strony podpisały list intencyjny o nawiązaniu współpracy.

Jak poinformowała w poniedziałek kierownik ds. public relations Gemini Polska Katarzyna Goch, uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się 4 marca.

Wyjaśniła, wspólne działania zakładają przede wszystkim tworzenie zespołów badawczo-rozwojowych na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w e-zdrowiu, a także udostępnianie pracownikom, studentom i doktorantom narzędzi oraz wiedzy przydatnych przy tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie opieki farmaceutycznej.

Dodała, że pierwszy pilotażowy projekt dotyczyć będzie wsparcia pacjentów rozpoczynających przyjmowanie nowego leku w nadciśnieniu tętniczym.

Farmaceuci z Gemini Polska wspólnie z ekspertami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wypracują standard postępowania możliwy do wdrożenia w ramach opieki farmaceutycznej.

„W dobie utrudnionego dostępu do przychodni i lekarzy, farmaceuci mogą pomóc w zapewnianiu pacjentom fachowej opieki i niezbędnego wsparcia merytorycznego. Nasza współpraca ma na celu wypracowanie efektywnych rozwiązań, które będą optymalne z perspektywy wyzwań, jakie stoją przed polską ochroną zdrowia. Jako uczelnia badawcza posiadamy potencjał i doświadczenie w tym zakresie. Jestem przekonany, że zaangażowanie środowiska naukowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w projekty pilotażowe i badawczo-rozwojowe może przynieść dużą wartość”- powiedział cytowany w komunikacie prasowym prorektor ds. nauki GUMed prof. Michał Markuszewski.

Z kolei naukowcy z Politechniki Gdańskiej zaangażowani będą w przygotowanie propozycji rozwiązań informatycznych wspierających ten proces.

Jak zauważa prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji PG prof. Janusz Nieznański, opieka zdrowotna potrzebuje dzisiaj narzędzi, które z jednej strony zapewniają bezpieczeństwo przetwarzanych danych, a z drugiej strony zwiększają stopień integracji poszczególnych aspektów opieki.

„Nowe technologie mogą i powinny wspierać opiekę zdrowotną w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i analizy danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, technologii chmurowych, aplikacji mobilnych, systemów wbudowanych itp. W ramach partnerstwa z GUMed i Gemini Polska będziemy poszukiwać najlepszych rozwiązań technologicznych spełniających oczekiwania podmiotów świadczących opiekę medyczną oraz pacjentów. Zakładamy szerokie uczestnictwo pracowników naukowych i studentów w tym procesie” – wskazał prof. Nieznański.

Jak podkreślono w komunikacie, kolejne wspólne przedsięwzięcia będą związane z rozwojem technologii wspierających opiekę nad pacjentami, podnoszeniem bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz ograniczaniem negatywnych skutków nadużywania leków czy konfliktów lekowych. Inicjatorzy przedsięwzięcia chcą też skoncentrować się na odbudowywaniu zdrowia Polaków po pandemii, w szczególności w grupie osób po czterdziestce i pacjentów cierpiących z powodu chorób przewlekłych.

Według Artura Szneka z Gemini Polska, farmaceuci stanowią grupę zawodową, która na zasadach komplementarności z lekarzami i innymi pracownikami medycznymi, powinna uczestniczyć w sprawowaniu opieki nad pacjentami. Zwrócił uwagę, że mogą oni pomóc lekarzowi w monitorowaniu terapii lekowych oraz edukowaniu w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

„W tym celu niezbędne jest wypracowanie mądrych, funkcjonalnych i bezpiecznych narzędzi cyfrowych. Wierzę, że nasza współpraca ze znakomitymi specjalistami i ekspertami z Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to właśnie krok w tym kierunku” – dodał Sznek. (PAP)

Autor: Anna Machińska

Zobacz również

Podcasty NTL