Sprawdź, jak rozpocząć swoją przygodę z programem Erasmus+!

Redakcja NTL
NTL
02.02.2022
Przewidywany czas: 3 min

Wyjazd w ramach Erasmusa pozwala na rozwój za granicą na kilka sposobów. Program umożliwia m.in.: staż, praktykę, wymianę młodzieżową czy naukę w szkole lub na uczelni w innym kraju. To nie tylko szansa na edukację, ale również poznanie innych kultur czy nawiązanie ciekawych znajomości. Przekonajcie się!

Co to jest Erasmus+?

Erasmus+ jest programem, który umożliwia chętnym udział w wymianach międzynarodowych. Skierowany jest do osób w różnym wieku. Korzystają z niego uczniowie, nauczyciele, studenci, naukowcy, uczelnie i instytucje, pracodawcy, a także małe i średnie przedsiębiorstwa.

W tym roku Komisja Europejska przeznacza Polsce na dofinansowanie projektów w ramach programu Erasmus+ aż 180 mln euro. Jak skorzystać z tych środków? Wystarczy wyszukać odpowiedni sektor, zapoznać się z Przewodnikiem po programie, znaleźć zagranicznego partnera i skontaktować się z ekspertem Narodowej Agencji.

Chociaż procedura może się wydawać dość skomplikowana, to w rzeczywistości taka nie jest. Na każdym etapie do dyspozycji są eksperci Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Rola Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

W każdym państwie członkowskim UE inna organizacja odpowiada za koordynację działań w ramach Erasmusa+. W Polsce realizuje to zadanie Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. To ona zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się. Polska Narodowa Agencja od prawie 30 lat gwarantuje wsparcie merytoryczne, prowadzi szkolenia, konsultacje, prace badawcze, wydaje publikacje, raporty i zapewnia współfinansowanie projektów edukacyjnych.

Dlaczego warto wyjechać na Erasmusa – korzyści dla uczestników

Erasmus+ to przede wszystkim wielka przygoda oraz możliwość poznawania świata, a przede wszystkim nauki poza Polską. Zaświadczy o tym każdy, kto z Erasmusa korzystał. Programy edukacyjne rozwijają otwartość, pewność siebie i tolerancję oraz silną motywację. Ułatwiają też:

 • nabywanie nowych umiejętności i kompetencji, m.in. językowych, cyfrowych, społecznych i zawodowych,
 • adaptację do nowych sytuacji,
 • odkrywanie własnych talentów,
 • współpracę w międzynarodowym środowisku i poznawanie nowych kultur.

Zalety Erasmusa+ dla instytucji

Program daje wiele możliwości także instytucjom. Korzyści, jakie płyną z udziału w europejskich programach edukacyjnych to np.:

 • nowe kompetencje i umiejętności osób uczących się w Państwa instytucji, ale także kadry, która w niej pracuje,
 • poszerzanie oferty dydaktycznej i wdrażanie innowacji, co poprawia pozycję Państwa instytucji na rynku,
 • umiędzynarodowienie instytucji poprzez uczestnictwo w projektach międzynarodowych,
 • wzmocnienie i rozwój systemu kształcenia,
 • zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz szkoleń,
 • wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • podniesienie prestiżu instytucji realizującej projekt,
 • wyrównanie szans uczestników projektów,
 • wspieranie realizacji Podstawy programowej,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kadry.

Jak złożyć wniosek w programie Erasmus+

Aby przejść od pomysłu na projekt Erasmusa+ do finalizacji planów, należy zrobić kilka kroków. Jak zgłosić się do udziału w szeregu programów edukacyjnych? Najlepiej skorzystać z praktycznego przewodnika dr. Tomasza Rożka, przygotowanego we współpracy z FRSE. Można do niego zajrzeć, klikając na zdjęcie.

Wykład „Jak wnioskować – praktyczny przewodnik po programach edukacyjnych” był jednym z wystąpień przygotowanych z okazji IX edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego 2022. Celem wydarzenia była promocja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz innych programów i inicjatyw edukacyjnych koordynowanych przez Narodową Agencję, wraz z prezentacją ich oferty. Wydarzenie w całości można zobaczyć TUTAJ.

Trzeba pamiętać o terminach

Poprawne złożenie wniosku to naprawdę połowa sukcesu. Ważną rzeczą, o której należy pamiętać przy wnioskowaniu do europejskich programów edukacyjnych, są terminy, w jakich trzeba złożyć wszystkie dokumenty. Przyjmowanie pierwszych wniosków kończy się  za chwilę dlatego warto sprawdzić daty zamieszczone na stronie: www.erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek

Artykuł powstał we współpracy z FRSE

Zobacz również

Podcasty NTL