Stypendia dla białoruskich naukowców od Instytutu Historii PAN i Niemieckiego Instytutu Historycznego

Redakcja NTL
NTL
06.02.2021
Przewidywany czas: 2 min

Sześciorgu białoruskim badaczom przyznały stypendia naukowe Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN i warszawski Niemiecki Instytut Historyczny (NIH) – poinformowano PAP w czwartek.

Niemiecki Instytut Historyczny (NIH) poinformował, że stypendyści uzyskają możliwość realizowania projektów badawczych w Warszawie. Skorzystają też z infrastruktury obu instytucji – Niemieckiego Instytutu Historycznego i Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Na 2021 r. przyznano sześć stypendiów. Dr Irena Ławrowska wykorzysta sześciomiesięczny pobyt, aby kontynuować projekt rekonstrukcji socjotopografii Brześcia Litewskiego w epoce wczesnonowożytnej.

Z kolei integracją i suwerennością w relacjach między Wielkim Księstwem Litewskim a Królestwem Polskim w latach 1385–1569 zajmie się dr Wasil Waronin w ramach stypendium postdoktorskiego.

Andrej Radaman zajmie się w czasie trwającego 11 miesięcy pobytu w Warszawie sejmikami województwa nowogródzkiego w latach 1565–1632.

Uładzimir Szypiła przeprowadzi badania na temat pozycji kleru i wiernych i przyjrzy się unickiej diecezji połockiej w przededniu podziału Kościoła unickiego w 1839 roku.

Z kolei Weranika Lebedz kontynuować będzie w ramach swojego stypendium naukowego dociekania na temat dziejów badań archeologicznych na zachodniej Białorusi w okresie międzywojennym 1921–1939, a dr Jauhen Malikau zajmie się analizą drewnianej ornamentyki tradycyjnej architektury.

NIH w Warszawie – z filiami w Pradze i Wilnie – prowadzi badania naukowe nad historią Polski i stosunkami polsko-niemieckich w kontekście europejskim i międzynarodowym. Należy do fundacji prawa publicznego im. Maxa Webera Niemieckie Instytuty Humanistyczne za Granicą i za jej pośrednictwem finansowany jest z budżetowych niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań.

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN prowadzi badania nad historią ziem polskich od średniowiecza po XX w. i wybranymi problemami historii powszechnej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Europy Środkowej i Wschodniej.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

źródło:

www.naukawpolsce.pap.pl

Zobacz również
Plaga demencji u młodych ludzi

Plaga demencji u młodych ludzi

14.06.2024 00:07:17

Podcasty NTL