To będzie pierwsza taka kampania klimatyczna dla dzieci!

K. Merska
01.03.2023
Przewidywany czas: 3 min

Fundacja Nauka. To Lubię wraz z UN Global Compact Network Poland – polskim oddziałem inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ ds. współpracy z biznesem, rozpoczyna prace nad wyjątkową kampanią edukacyjną na temat klimatu. Będzie to pierwsza tego typu kampania w Polsce. Jej odbiorcami będą najmłodsi Polacy, a najważniejszy cel, to pomóc zrozumieć zmiany klimatyczne.

Wspólnie chcemy zmienić przyszłość

Podpisanie listu intencyjnego, między Fundacją Nauka. To Lubię a polskim oddziałem Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – UN Global Compact Network Poland, to pierwszy krok w stronę stworzenia ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej związanej z klimatem, która skierowana będzie do grupy młodych Polaków. Grupy wcale nie takiej małej, bo według danych GUS, w 2020 roku w Polsce było około 7,3 mln dzieci i młodzieży, z czego najliczniejsze grono (ponad 3,2 mln), to najmłodsi w wieku od 7 do 14 lat.

Nie boję się dużych słów – jeżeli chcemy żyć w lepszym świecie, musimy zadbać o edukację młodych ludzi. Szkoła, w moim przekonaniu, nie wyposaża młodego człowieka w niezbędną wiedzę, dlatego postanowiliśmy w Nauka. To Lubię “zaprojektować” kampanię edukacyjną, zgodną z ideą naszej fundacji

dr Tomasz Rożek

Poza Tomaszem Rożkiem pod dokumentem podpis złożył Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy Inicjatywy z ramienia ONZ.

dr Tomasz Rożek, założyciel Fundacji Nauka. To Lubię i Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland

Pierwsza taka kampania

Kampania klimatyczna będzie pierwszym tego typu projektem w Polsce, na tak dużą skalę – nie tylko ze względu na wielkość grupy docelowej, ale także podejście do kwestii zmian klimatu.

Bardzo mnie cieszy, że UN Global Compact Network Poland i Fundacja Nauka. To Lubię łączą siły w ramach strategicznej współpracy przy kampanii edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, nt. klimatu. Badania pokazują, że samo straszenie zmianą klimatu nie działa i jeśli chcemy mieć świadome społeczeństwo odpowiedzialnych obywateli, to drogą do tego jest rzetelna edukacja, pokazywanie możliwości działania oraz wspieranie sprawczości najmłodszego pokolenia w walce o przyszłość nas wszystkich i planety

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Dla Fundacji Nauka. To Lubię istotne jest wsparcie takiego partnera, jak UN Global Compact Network Poland – największej na świecie inicjatywy, zrzeszającej podmioty biznesowe, wspólnie działające na rzecz zrównoważonego rozwoju. Powołana w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ inicjatywa, skupia firmy tworzące strategię w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju i Dziesięć Zasad United Nations Global Compact, dotyczących czterech obszarów: prawa człowieka, standardy pracy, przeciwdziałanie korupcji oraz ochrona środowiska.

dr Tomasz Rożek, założyciel Fundacji Nauka. To Lubię i Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland

Możemy wszystko?

Chcemy pracować z dziećmi, bo to one bardzo szybko staną się decyzyjnymi dorosłymi. Już teraz mają duży wpływ na postawy rodziców. Dlatego wierzymy w ideę, która nas motywuje do działania – “Co ja mogę? Wszystko możesz!”

– twierdzi dr Rożek. Kampania wykorzysta narzędzia, które Fundacja Nauka. To Lubię i dr Tomasz Rożek z powodzeniem stosują w codziennej pracy z dziećmi i podczas tworzenia treści popularnonaukowych, na największe tego typu kanały w internecie. 

Kropla będzie inspiracją

Główną bohaterką kampanii będzie kropelka wody – równie zmienna, jak klimat. Pomoże najmłodszym zrozumieć najtrudniejsze zagadnienia, ale także zostanie przewodnikiem po świecie stworzonym w kampanii. Poza działaniami skierowanymi bezpośrednio do dzieci, przewidziane są również eventy, kampania w Internecie i social mediach, działania outdoorowe oraz ambientowe. Początek kampanii przewidziano na drugą połowę 2023 roku.

Autor

Katarzyna Merska

Zobacz również

Podcasty NTL